Hvem og hvad?

Uddrag af fondens formål – $ 3  –  Stk. 1, B.

En fjerdedel af det beløb, som bestyrelsen i det pågældende år beslutter at anvende til uddeling, benyttes til fremme af dansk fiskeri, til udmærkelse af personer, der særligt har gjort sig fortjent til fremme af dansk fiskeri eller til almennyttige formål i øvrigt, alt efter bestyrelsens skøn. Finder bestyrelsen, at der i det pågældende år ikke er almennyttige formål, som på rimelig måde kommer i betragtning, kan den benytte den heromhandlede fjerdedel til påskønnelse af veltjente personer, der har været ansat i A/S Claus Sørensen.

Hvem og hvad kan der søges til?

Foruden udlodning vedrørende fremme af dansk fiskeri og veltjente personer, jf. $ 3, stk. 1, B., udlodder fonden til almennyttige formål, fortrinsvis efter følgende principper:

Fonden kan beslutte at yde økonomisk støtte til en:

 • Enkeltperson
 • Forening
 • Institution
 • Offentlig eller privat virksomhed
 • Gruppe af borgere

primært i Esbjerg Kommune, forudsat at det i en særlig grad fremmer:

 • Enkeltpersoner
 • Grupper af borgere
 • Byen
 • Regionen
 • Nationen

Der skal være tale om et særligt projekt, som ligger ud over de pågældendes normale virkeområde, og fondens medvirken skal have en afgørende påvirkning på projektets gennemførelse.

Fonden yder ikke økonomisk støtte til:

 • Løbende driftsomkostninger
 • Formue opbygning
 • 3. parts indsamlinger til almennyttige og velgørende formål
 • Enkeltpersoners personlige behov
 • Udvekslings- og studieophold
 • Bogudgivelser, film og lign.

Ansøgninger modtages kun gennem fondens ansøgningssystem.