Redegørelse om god fondsledelse

Jf. Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 60 og årsregnskabslovens § 77a

for

CLAUS SØRENSENS FOND
CVR nr.: 21 28 13 28

2015-Redegoerelse om god fondsledelse

2016-redegoerelse om god fondsledelse

2017-Redegoerelse om god fondsledelse

2018-Redegoerelse om god fondsledelse

2019-Redegoerelse om god fondsledelse