Fondsledelsen

Annette B. Kristensen

Formand

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1943

Valgt af bestyrelsen - 2010

Danske Ledelseshverv:    

Kristoffer J. Kristensen

Adm. Direktør

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1967

Valgt af bestyrelsen - 2010

Danske Ledelseshverv:

Torben Bjerre-Madsen

Bestyrelsesmedlem

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1957

Valgt af bestyrelsen - 2006

Danske Ledelseshverv:

John R. Andersen

Bestyrelsesmedlem

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1948

Valgt af bestyrelsen - 2003

Danske Ledelseshverv:

Niels S. Kaalund

Bestyrelsesmedlem

Valgt af bestyrelsen - 2013

Danske Ledelseshverv:

Kjeld Klastrup

Bestyrelsesmedlem

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1946

Advokat. Udpeget af Dommeren i Esbjerg - 1985

Danske Ledelseshverv:  

Karoline A. Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Valgt af bestyrelsen - 2010

Danske Ledelseshverv: