Fondsledelsen

Karoline A. Kristensen

Formand

Valgt af bestyrelsen - 2010

Danske Ledelseshverv:

Annette B. Kristensen

Bestyrelsesmedlem

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1943

Valgt af bestyrelsen - 1995

Danske Ledelseshverv:    

John R. Andersen

Adm. direktør og bestyrelsesmedlem

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1948

Valgt af bestyrelsen - 2003

Danske Ledelseshverv:

Kristoffer J. Kristensen

Bestyrelsesmedlem

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1967

Valgt af bestyrelsen - 2002

Danske Ledelseshverv:

Torben Bjerre-Madsen

Bestyrelsesmedlem

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1957

Valgt af bestyrelsen - 2006

Danske Ledelseshverv:

Niels S. Kaalund

Bestyrelsesmedlem

Valgt af bestyrelsen - 2013

Danske Ledelseshverv:

Finn Møller

Bestyrelsesmedlem

♂ er utbredt symbol for hankjønn. Merket kan tolkes som en forenklet tegning av krigsguden Mars' skjold og spyd.     f. 1957

Udpeget af Retspræsidenten i Esbjerg - 2022

Danske Ledelseshverv: