Kontaktoplysninger

 

Claus Sørensens Fond
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Telefon:           +45 7512 9644
E-post:             mail@csfond.dk
Hjemmeside:   www.csfond.dk
CVR nr.:          21 28 13 28

Ansøgninger modtages kun via hjemmesidens ansøgningssystem.

Direktion:
Kristoffer J. Kristensen, adm. direktør

Bestyrelse:
Annette B. Kristensen, formand
John R. Andersen
Torben Bjerre-Madsen
Kjeld Klastrup
Karoline A. Kristensen
Kristoffer J. Kristensen
Niels Kaalund

Hvem kan søge?

Fonden udlodder primært til almennyt-tige initiativer i Esbjerg Kommune.
Fonden modtager kun ansøgninger via denne hjemmeside.

Læs mere om udlodning

Hvad udlodder fonden?

Fonden har i 2017 udloddet 27 mio. kr. til 86 almennyttige formål og descen-denter.Læs mere

Kontakt

Claus Sørensens Fond
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Tlf. +45 7512 9644
mail@csfond.dk

Gå videre til kontakt

 

Datterselskaber og associerede selskaber

Blika A/S

”Blika A/S er grundlagt i 1947 og producerer in-telligente opbevarings-løsninger. Produkterne er kendetegnede ved høj kvalitet og stor funktio-nalitet.”

Læs mere

Claus Sørensen A/S

”Claus Sørensen A/S er Danmarks førende køle- og frysehuskoncern, med afdelinger godt placeret i forhold til dansk fødevareproduk-tion og landets førende fiskerihavne.”

Læs mere

Viking Life-Saving Equipment A/S

”VIKING Life-Saving Equipment A/S er glo-bal markedsleder inden for produktion, salg og service af sikkerhedsud-styr og redningsmidler.”

Læs mere

Vestfrost Solutions

”Vestfrost A/S er en global producent af innovative og energi-optimerede køle- og fryseløsninger til det professionelle marked.”

Læs mere

Claus Sørensen Ejendomme A/S

”Claus Sørensen Ejen-domme A/S udlejer 158 velrenoverede og cen-tralt beliggende bolig-lejemål i Esbjerg og 39.000 m2 erhvervs-lejemål.”

Læs mere