Fondsledelse

 

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE

Jf. Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 60
og årsregnskabslovens § 77a

for

CLAUS SØRENSENS FOND
CVR nr.: 21 28 13 28 


2015


2016


2017

  

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING:

Annette B. Kristensen
(♀  1943)
Formand
Valgt af bestyrelsen - 2010
Danske Ledelseshverv


Kristoffer J. Kristensen
(♂  1967) 
Adm. direktør
Valgt af bestyrelsen - 2010
Danske Ledelseshverv


John R. Andersen
(♂  1948)
Bestyrelsesmedlem
Valgt af bestyrelsen - 2003
Danske Ledelseshverv


Karoline A. Kristensen
(♀  1983)
Bestyrelsesmedlem
Valgt af bestyrelsen - 2010
Danske Ledelseshverv


Torben Bjerre-Madsen
(♂  1957)
Bestyrelsesmedlem
Valgt af bestyrelsen - 2006
Danske Ledelseshverv


Advokat Kjeld Klastrup
(♂  1946)
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Dommeren i Esbjerg - 1985
Danske Ledelseshverv


Niels S. Kaalund
(♂  1959)
Bestyrelsesmedlem
Valgt af bestyrelsen - 2013
Danske Ledelseshverv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan søge?

Fonden udlodder primært til almennyt-tige initiativer i Esbjerg Kommune.
Fonden modtager kun ansøgninger via denne hjemmeside.

Læs mere om udlodning

Hvad udlodder fonden?

Fonden har i 2017 udloddet 27 mio. kr. til 86 almennyttige formål og descen-denter.Læs mere

Kontakt

Claus Sørensens Fond
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Tlf. +45 7512 9644
mail@csfond.dk

Gå videre til kontakt

 

Datterselskaber og associerede selskaber

Blika A/S

”Blika A/S er grundlagt i 1947 og producerer in-telligente opbevarings-løsninger. Produkterne er kendetegnede ved høj kvalitet og stor funktio-nalitet.”

Læs mere

Claus Sørensen A/S

”Claus Sørensen A/S er Danmarks førende køle- og frysehuskoncern, med afdelinger godt placeret i forhold til dansk fødevareproduk-tion og landets førende fiskerihavne.”

Læs mere

Viking Life-Saving Equipment A/S

”VIKING Life-Saving Equipment A/S er glo-bal markedsleder inden for produktion, salg og service af sikkerhedsud-styr og redningsmidler.”

Læs mere

Vestfrost Solutions

”Vestfrost A/S er en global producent af innovative og energi-optimerede køle- og fryseløsninger til det professionelle marked.”

Læs mere

Claus Sørensen Ejendomme A/S

”Claus Sørensen Ejen-domme A/S udlejer 158 velrenoverede og cen-tralt beliggende bolig-lejemål i Esbjerg og 39.000 m2 erhvervs-lejemål.”

Læs mere